Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

25.jul 2020.
Uz podršku RELOF osmišljen program grada Užica "Udružimo se"
Vlada Švajcarske podržala je program grada Užica „UDRUŽIMO SE” kroz tri svoja projekta - RELOF, Reforma poreza na imovinu i Swiss PRO.
 
Pročitaj više >>>

 

14.jul 2020.
Video trening na temu upravljanje rizicima
Projekat Reforma lokalnih javnih finansija II (RELOF2) u Srbiji je u skladu sa preventivnim merama u borbi protiv COVID-19 pripremio je video trening na temu „Upravljanje rizicima“, kao i prezentaciju sa osnovnim pojmovima i elementima.
 
Pročitaj više >>>

 

22. maj 2020.
Kako unaprediti FUK i izveštavanje o FUK sistemu kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalnom nivou?
Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) izradio je Model unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih budžetskih korisnika (IBK) na lokalnom nivou sa preporukama za izmenu relevantnih propisa. Model razmatra sprovođenje sistema FUKa-a i način izveštavanja o njegovoj implementaciji na nivou jedinica lokalne samouprave i daje predloge mogućih izmena relevantnih propisa koji uređuju budžetski sistem i sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
 
Pročitaj više >>>

 

13. maj 2020.
Predlog modela za uspostavljenje centralizovane jedinice interene revizije na nivou jedne jedinice lokalne samouprave
Projekat RELOF2 je u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija i uz podršku lokalnih eksperata, a na osnovu temeljnih analiza, razvio Predlog modela za uspostavljanje centralizovane jedinice interne revizije koja će funkcionalno pokrivati kako samu lokalnu samoupravu. Pogledajte Predlog modela i nacrte pratećih dokumenta neophodnih za njegovu implementaciju.
 
Pročitaj više >>>

 

22. april 2020.
Radna verzija dokumenta koji se bavi predlogom modela za unapređenje FUK sistema kod indrektnih budžetskih korisnika na lokalnom nivou
Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) je u cilju unapređenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou, na inicijativu Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija, sproveo dijalog o javnim politikama na temu Unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i izveštavanja o FUK sistemu kod indirektnih budžetskih korisnina na lokalnom nivou.
 
Pročitaj više >>>

 

1. april 2020.
Sve aktivnosti RELOF2 u skladu sa merama Vlade
Usled novonastale situacije prouzrokovane pojavom Korona virusa u našoj zemlji i uvođenja vanrednog stanja na teritoriji čitave Republike Srbije, RELOF2 je svoje projektne aktivnosti prilagodio merama i uputstvima Vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja virusa.
 
Pročitaj više >>>

 

16. mart 2020.
Koraci za izveštavanje o FUK i IR putem nove aplikacije Ministarstva finansija
Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) podseća lokalne samouprave na obavezu dostavljanja izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije za 2019. godinu najkasnije do 31. marta 2020.
 
Pročitaj više >>>

 

11. mart 2020.
Odložena konferencija “Unapređenje interne finansijske kontrole u javnom sektoru”
Obaveštavamo učesnke konferencije “Unapređenje interne finansijske kontrole u javnom sektoru” da je, u skladu sa odlukom Vlade Srbije o preduzimanju novih mera vezanih za prevenciju korona virusa COVID-19, sutrašnji skup odložen do dalјeg.
 
Pročitaj više >>>

 

6. mart 2020.
Poziv za rukovodioce opština i gradova na konferenciju „Unapređenje interne finansijske kontrole u javnom sektoru”
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) i Ministarstvo finansija organizuju konferenciju Unapređenje internefinansijskekontroleu javnom sektoru, koja će se održati 12. marta 2020. godine u Klubu poslanika u Beogradu (Tolstojeva 2) sa početkom u 11 časova.
 
Pročitaj više >>>

 

23. februar 2020.
Procena kapaciteta i spremnosti JLS za nadzor nad JKP i ocena nivoa korporativnog upravljanja u JKP
U cilju analize početnog stanja, identifikacije nedostatka i generisanja preciznih i specifičnih aktivnosti za jačanje svake od 17 partnerskih lokalnih samouprava i njihovih javnog preduzeća, projekat Projekat Reforma lokalnih finansija II (RELOF2) je izvršio procenu njihovih kapaciteta i spremnosti za obavljanje poslova nadzora nad lokalnim javnim preduzećima, kao i procenu nivoa korporativnog upravljanja u njihovim lokalnim javnim preduzećima korišćenjem SCORECARD metode.
 
Pročitaj više >>>

 

10. januar 2020.
Počela primena novog Pravilnika o kriterijumima i standardima za FUK
Novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru počeo je da se prmenjuje od 26. decembra 2019. godine.
 
Pročitaj više >>>

 

 

11. decembar 2019.
Poziv lokalnim samoupravama na dijalog o javnim politikama na temu FUK-a
U sklopu aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) projekat  Reforma lokalnih javnih finansija u Srbiji II (RELOF2) organizje dijalog o javnim politikama na temu FUK, odnosno prvi sastanak svih koordinatora/rukovodioca za uspostavljanje FUK sistema u lokalnim samoupravama koje učestvuju u projektu.
 
Pročitaj više >>>

 

5. decembar 2019.
Uz podršku Vlade Švajcarske i projekta RELOF2 digitalizacija nadzora nad javnim preduzećima
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) u saradnji sa Ministarstvom privrede i lokalnim samoupravama, a uz podršku Vlade Švajcarske, razvija informacioni sistema za praćenje i izveštavanje o rezultatima poslovanja javnih preduzeća.
 
Pročitaj više >>>

 

27. novembar 2019.
Konferencija o korporativnom upravljanju i digitalizaciji nadzora nad javnim preduzećima
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizuje konferenciju Korporativno upravljanje i digitalizacija nadzora nad javnim preduzećima, koja će se održati 29. novembra 2019. godine, u hotelu Hotel Hyatt Regency (Milentija Popovića 5) sa početkom u 11 časova.
 
Pročitaj više >>>

 

27. oktobar 2019.
Više od 30 predstavnika opština i gradova u javnom dijalogu
Sa namerom da u što većoj meri doprinesemo efikasnom uspostavljanju/unapređenju funkcije interne revizije u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, projekat RELOF2 organizuje dijalog o javnim politikama na temu mogućih izmena i dopuna Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
 
Pročitaj više >>>

 

10. oktobar 2019.
Poziv na dijalog o javnim politikama na temu kriterijuma, standarda i uputstava za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
Sa namerom da u što većoj meri doprinesemo efikasnom uspostavljanju/unapređenju funkcije interne revizije u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, projekat RELOF2 organizuje dijalog o javnim politikama na temu mogućih izmena i dopuna Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru
 
Pročitaj više >>>

 

14. jul 2019.
Obuke za interne revizore
Nakon održane PIFC konferencije, na kojoj su interni revizori i najviše rukovodstvo lokalnih samouprava koje su pratneri projekta RELOF2 imali priliku da čuju o značaju i svim benefitima koje uvođenje FUK-a i funkcije interne revizije donosi, sutra se u Beogradu održava uvodna obuka za interne revizore. 
 
Pročitaj više >>>

 

14. jul 2019.
Projekat RELOF i Užice za veće uključivanje građana u donošenje politika
Na jednoj od naših studijskih poseta koju smo organizovali prošle godine za predstavnike opštine i gradova, Užice je došlo na ideju da sredstva od naplaćenog poreza na imovinu investira u ostvarenje želja građana, u čemu smo ih svesrdno podržali da tu ideju i realizuju.
 
Pročitaj više >>>

 

26. jun 2019.
Od 1. jula počinje serija obuka o finansijskom upravljanu i kontroli
Eksperti projekta RELOF2 održaće tokom meseca jula obuke na temu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao početni korak u uspostavljanju ovog sistema u 21 novoj  opštini, kao i u dve iz prethodnog ciklusa za njihove indirektne bužetske korisnike, koje su partneri projekta u ovom ciklusu.
 
Pročitaj više >>>

 

11. jun 2019.
Održana konferencija o značaju finansijskog upravljanja i kontrole za rukovodstva lokalnih samouprava
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizovao je Konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati kontrolu bez kontrole (baš) svega koja je namenjena najvišem rukovodstvu lokalnih samouprava, jer su njihovo razumevanje, posvećenost i odlučnost od ključnog značaja za uspostavljanje funkcionalnog sistema interne finansijske kontrole.
 
Pročitaj više >>>

 

9. jun 2019.
Konferencija o ulozi FUK-a u odgovornom upravljanju
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizuje konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati kontrolu bez kontrole (baš) svega, koja će se održati 11. juna 2019. godine u Aeroklubu u Beogradu (Uzun Mirkova 4) sa početkom u 11 časova.
 
Pročitaj više >>>

 

19. maj 2019.
33 Lokalne samouprave dobijaju stručnu podršku u upravljanju javnim finansijama
Švajcarska vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) podržaće u naredne dve godine 33 lokalne samouprave u unapređenju upravljanja javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Sporazumi o saradnji potpisani su svečano danas u Beogradu.
 
Pročitaj više >>>

 

24. april 2019.
Lokalne samouprave predstavile Savetodavnom odboru svoja partnerstava i potrebe
Deset partnerstva su danas pred Savetodavnim odborom koji čine predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva finanija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencje gradova i opština, Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove i projekta RELOF2, predstavili svoja partnerstva i potrebe u pogledu podške u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), interne revizuje i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima.
 
Pročitaj više >>>

 

20. april 2019.
Velika zainteresovanost opština i gradova za podršku Projekta RELOF2
Za podršku u upravljanju javnim finansijama na javni poziv Projekta Reforma loklanih finansija 2 (RELOF2) prijavilo se prijavilo ukupno 12 partnerstva koja čine ukupno 38 lokalnih samouprava.
 
Pročitaj više >>>

 

4. april 2019.
Često postavljena pitanja u vezi sa javnim pozivom za učešće jedinica lokalnih samouprava u RELOF2
U cilju bolje komunikacije i pojašnjenja javnog poziva Projekat RELOF2 je pripremio odgvore na najčešće postavljena pitanja lokalnih samouprava u vezi javnog poziva.
 
Pročitaj više >>>

 

30. mart 2019.
Održane informativne radionice za zainteresovane lokalne samouprave
Eksperti projekata Reforma javnih finansija 2 (RELOF2) održali su informativne radionice za sve zainteresovane lokalne samouprave u cilju predstavljanja aktivnosti na projektu, posebno podrške koju RELOF2 pruža, kao i pojašnjenja u vezi sa javnim pozivom.
 
Pročitaj više >>>

 

27. mart 2019.
Stepen primene finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima osnovanim od strane lokalnih samouprava
Prema važećem Zakоnu o budžetskom sistemu svi korisnici javnih sredstava dužni su da uspostave sistem FUK-a i funkcije IR na jedan od propisanih načina.  Međutim, Zakon o budžetskom sistemu ne postavlja rokove za uspostavljanje ovih funkcija čime se otvorio prostor za neujednačen pristup ovoj obavezi.
 
Pročitaj više >>>

 

27. mart 2019.
Info dani projekta RELOF2 na Zlatiboru
Projekat RELOF2 održao je danas informativnu radionicu na Zlatiboru na kojoj je lokalnim samoupravama ovog kraja predstavio podršku koju pruža u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i boljeg nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća.
 
Pročitaj više >>>

 

20. mart 2019.
Informativne radionice za lokalne samouprave u Novom Sadu, Nišu, Vrnjačkoj banji i na Zlatiboru
Projekat RELOF 2 uputio je javni poziv opštinama i gradovima kojima je potrebna stručna i tehnička podrška u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Javni poziv je otvoren do 8. aprila 2019. godine.
 
Pročitaj više >>>

 

19. mart 2019.
Počeo projekat RELOF 2 – stručna podrška u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou
Fokus RELOF2 projekta je podrška lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama. RELOF2 će pružiti tehničku podršku opštinama i gradovima, organizovanim u partnerstva sa lokalnim samoupravama koje već poseduju određene kapacitete za uspešnu primenu principa dobrog upravljanja
 
Pročitaj više >>>

 

19. mart 2019.
Javni poziv za učešće jedinica lokalnih samouprava u Projektu RELOF2 u Srbiji
Nakon uspešne implementacije Projekta reforme lokalnih finansija (RELOF), koji je pružio podršku lokalnim samoupravama u razvijanju procesa i alata efikasnog upravlјanja javnim finansijama, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je januara 2019. godine odobrio drugu fazu projekta – projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (Local Government Finance Reforms II in Serbia, RELOF2).
 
Pročitaj više >>>

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs